رفتن به محتوای اصلی

برگزاری آزمون عملی دکتر سعید ناجی از کارآموزان فبک گروه اول در آبادان

پنجشنبه 17 مرداد 1398

این کارآموزان طی جلسات متوالی در موسسه خیریه ثقلین به برگزاری کلاس های فبک برای جمعی از کودکان تحت پوشش موسسه خیریه مبادرت ورزیده بودند. در پایان دوره کارآموزی آزمون عملی توسط دکتر ناجی از انان گرفته شد.

فبک
فبک خانه فبک ایران تفکر برای کودک