رفتن به محتوای اصلی

برگزاری دوره دوم آموزش مربیگری فبک در آبادان

پنجشنبه 17 مرداد 1398

دوره دوم آموزش مربیگری در آبادان با تدریس استاد ابراهیمی مدیریت علمی خانه فبک ایران درپاییز 92 برگزار گردید.

فبک
خانه فبک ایران