رفتن به محتوای اصلی

برگزاری دوره عملی تسهیلگری

پنجشنبه 17 مرداد 1398

دوره عملی تسهیلگری برنامه فبک برای دوره های اول تاچهارم موسسه خانه فبک ایران توسط دکتر سعید ناجی است

فبک
خانه فبک ایران