رفتن به محتوای اصلی

برگزاری کارگاه ضمن خدمت برای معلمان مدارس استثنایی آبادان

دوشنبه 21 مرداد 1398

این کارگاه 16 ساعته با موضوع مهارت های تفکر با همکاری آقای دکتر رحیمی نسب مدیریت محترم مدارس استثنایی آبادان برای معلمان مدارس استثنایی و در اسفندماه 95 برگزار گردید.