رفتن به محتوای اصلی

ضرورت آموزش تفکر از زبان دکتر ناجی

دوشنبه 15 مهر 1398

دکتر ناجی: فعالیت های فبک آبادان تنها جایی است در کشور که اورجینال پیش می رود و می تواند الگویی برای سایر شهرها باشد.