رفتن به محتوای اصلی

سخنرانی دکتر ناجی در همایش ضمن خدمت معلمان مقطع ابتدایی شهرستان آبادان

دوشنبه 15 مهر 1398

در این همایش دکتر سعید ناجی به ضرورت برقراری پارادایم تأملی و اجتناب از حافظه محوری در نظام آموزشی پرداختند.