رفتن به محتوای اصلی

برگزاری کارگاه آموزش خانواده

چهارشنبه 7 اسفند 1398

کارگاه اموزش خانواده با حضور دکتر حسین زاده با موضوع اخلاق کاربردی درخانواده و اجتماع در موسسه خانه فبک ایران مورخ 2 بهمن ماه 98  برگزار گردید.