رفتن به محتوای اصلی

برگزاری کارگاه عملی آموزش تفکر

چهارشنبه 7 اسفند 1398

کارگاه "آموزش تفکر به کودکان" به مدت 8 ساعت با حضور دکتر سعید ناجی هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران در دو نوبت صبح و بعد از ظهر مورخ 12 دی ماه 98 برگزار گردید.