رفتن به محتوای اصلی
فبک

آموزش مربیگری فلسفه برای کودکان و نوجوانان

این دوره شامل سه ترم:1-  آموزش تفکر انتقادی، 2-آموزش کندوکاو در کلاس درس 3-آموزش عملی کلاسداری به شیوه فبک می باشد.

فایل پیش نمایش
زمان دوره :
100 ساعت
فبک

محمودرضا ابراهیمی

آقای محمودرضا ابراهیمی مدیریت علمی خانه فبک ایران

سمیه ناصری